Οδηγούμαστε από την Καινοτομία, αναπτύσσοντας Κατοχυρωμένη Τεχνολογία για Native Advertising Κινητών

Δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα περιλαμβάνουν: Το Mana που εντάσσει σε βάθος native ad πηγές, και Prime – την πλατφόρμα υπηρεσιών που επιτρέπει και βελτιστοποιεί μεγάλους όγκους από native ads.

Τέσσερις Βασικές Τεχνολογικές Μηχανές

1 1Εξατομικεύσιμη Native Launch Μηχανή

Η μηχανή διαιρεί τη διαδικασία εκκίνησης της διαφήμισης σε τρία στάδια: λήψη απόφασης, συναρμολόγηση, και απόδοση. Μέσω ευέλικτου ελέγχου του πρωτοτύπου συναρμολογησής και της διαδικασίας απόδοσης στο μέσο, η μηχανή ξεχωρίζει τελείως τις διαδικασίες λήψης απόφασης και παρουσίασης, με συνέπεια μια ευέλικτη συναρμολόγηση και εφαρμογή έξυπνων SDK. Τα μέσα που εντάσσονται σε SDK δεν χρειάζεται να αναβαθμιστούν για να είναι ικανά να προσαρμόσουν πρότυπα διαφήμισης σε οποιαδήποτε στιγμή. Η μηχανή μπορεί επίσης να εξατομικεύσει τα καλύτερα κανάλια νομισματοποίησης για κάθε εφαρμογή, και να βελτιώσει αποτελεσματικά το ROI.


Εικονίδιο Διαφημίσεων

Γνωστοποίηση Διαφημίσεων

Λίστα Εφαρμογών

Περισσότερα Παιχνίδια

Ενδιάμεσες

Συνήθεις Διαφημίσεις

2 'Εξυπνη τοποθέτηση εντός περιεχομένου και Μηχανή Ταιριάσματος

Η τοποθέτηση εντός περιεχομένου είναι το μέλλον του native advertising και ολόκληρης της βιομηχανίας Διαφήμισης-Τεχνολογίας. Η Adtekmedia έχει κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο μεγάλης κλίμακας σύστημα δεδομένων χρηστών, φτάνοντας πάνω από 2 δις χρήστες κινητών παγκοσμίως. Αναμοχλεύοντας τα πολλά αυτά δεδομένα, η Μηχανή Ταιριάσματός μας μπορεί να κατανοήσει εις βάθος τα σχετικά με το περιεχόμενο του χρήστη, και επομένως μπορεί να οδηγήσει το ταίριασμα διαφήμισης για έξυπνη κατανόηση του τόπου και των σχετικών με το περιεχόμενο.

3 Μηχανή Επαναστόχευσης και Επαν-αφοσιώσης

Χρησιμοποιώντας με ακρίβεια το προφίλ του χρήστη και δυναμική δημιουργική τεχνολογία βελτιστοποίησης, η Adtekmedia παρέχει ένα περιεκτικό επαναστοχευόμενο προϊόν για ηλ. εμπόριο και και διαφημιστές παιχνιδιών. Η υπηρεσία βοηθά στην ενεργοποίηση χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή, και οδηγεί στην επανεγκατάσταση για χρήστες που την απεγκατέστησαν.